dilluns, 27 de setembre del 2010

PREGUNTES PRESENTACIÓ

  1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.
Credit de sintesi: poder evaluar el que hem après al llarg del curs, s'intentava treballar en grup i de manera organitzada, era un tema per cada assignatura, anavem de colonies
Projecte de recerca: Escogeixes un tema i el desenvolupes, s'investiga, es fa per mitja d'internet

  1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?
Enciclopedies, llibres d'universitat, internet, enquestes, preguntar a la gent pel carrer...
  1. Anomena alguns dels diferents àmbits.
Aprenem a ser ciutadans, la convivencia en el centre escolar, la relacions humanes, una societat plural, la igualtat enter homres i dones, la politica i el be comú, consum i desenvolupament sostenible, convivencia ciutadana, ajuda al desenvolupament, construint la pau
  1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca?
Introducció, desarrollament del treball, conclusions, bibliografia, anexos.
  1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.
Ha de tindre una explicació en el qual apareixi del que tractara el projecte i on ha demanat ajuda.
  1. Per què s’utilitzen els annexos?
       Els annexes són el complement de la memòria. Contenen aquelles dades i càlculs que són necessaris per a justificar les decisions que has pres a la memòria així com aquella informació tècnica que si la posessis a la memòria la convertiria en un document feixuc i, per tant, difícil de llegir.

dilluns, 20 de setembre del 2010

PRIMERA SESSIÓ

1) Què farem aquest curs?
    
     Aquest curs farem un blog en el qual hem de treballar un tema que escollim nosaltres (Treball de recerca)

2) Què vol dir fer recerca?

     Buscar informació sobre alló que vols treballar

3) Què és la ciutadania?

    És un dret i un deure pel qual els ciutadans lluitem dia a dia

4) Quins temes tracta la matèria de ciutadania?

     Sobre la pau, la igualtat i desigualtat, la política, la convivència...

5) Quins us resulten més interessants?

    Relacions entre els ciutadans, igualtat entre homes i dones...