dilluns, 7 de març del 2011

BIBLIOGRAFIA

-Definició de maltractament: http://ca.wikipedia.org/wiki/Maltractament
-Enquestes a nens de 1r i 4rt.
Conclusions

Podem dir que els homes són més violents que les dones, i que el percentatge de dones mortes és molt més alt que el dels homes, també hem de tenir en compte que hi han homes morts a causa de la violència de génere.
RESULTATS

Els nens de 1r no tenen la mateixa visió que els nens de 4rt, ja que tenen més maduressa, han sentit més coses de maltractament, experiències...


MATERIALS I METODOLOGIA.


En aquest treball hem fet servir un blog per presentar-ho, hem utilitzat internet per buscar la definició de maltractament.
Tot això ho estem fent a travès de googleDocs i tota la informació l’estem penjant al blog nostre.
Els hi hem fet enquestes a 4 alumnes de 1r A, 1r B i 4rt.
Aqui posem una imatge del maltractament, i la introducció del nostre informe.
imaINTRODUCCIÓ

Aquest projecte de recerca forma part de l’assignatura de ciutadania, es el primer any que ho fem. Nosaltres hem estat mirant les notícies, i cada vegada són més les dones mortes per els seus marits o ex-marits, esclar que també hi han homes maltractats per dones, pero aquest percentatge és tan baix, que a les notícies no li donen massa importancia.
Majoritàriament aquest maltractment comença sent psicológic, després, passava a ser físic, l’assassí mata a la dona, la minoria es suiciden després de fer aquests fets, una altre part s’enterguen, i l’altre part restant es donen a la fuga.
Definició de maltractament: Maltractament és l'acció o l'efecte de tractar malament. És un acte únic o repetit, o la manca de mesures apropiades, que causa danys físics o psíquics a l'altre i que es produeix en situacions on hi ha una situació d'expectativa de confiança.
El maltractament físic es caracteritza per l'ús de la violència física, prepositiva, repetitiva i amb la finalitat de causar dolor o submissió.

El nostre objectiu en aquest treball seria que els alumnes sapiguen com esta avui en dia el maltractament a nivell mundial.